กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย

ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา (PF, IVP, CT-SCAN, Fluoroscope, Mammogram และ US) แก่ผู้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการตรวจสุขภาพ (เอกซเรย์ปอด) ด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่


ขั้นตอนการให้บริการงานรังสีวิทยา
บริการของกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
 • --> ตรวจรังสีทั่วไป (Plain Film)
 • --> ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(IVP)
 • --> ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)
 • --> ตรวจอัลตราซาวน์ (Ultrasound)
 • --> ตรวจเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป (Fluoroscope)
 • --> ตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
 • --> ตรวจสุขภาพ (เอกซเรย์ปอด) ด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mobile X-Ray)

เวลาเปิดให้บริการ
 • --> ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
 • --> นอกเวลาราชการ


กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
 • --> ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • -->โทร. 075-535630-4 ต่อ 341, 342, 343