กลุ่มงานไตเทียม

Hemodialysis

      กลุ่มงานไตเทียม ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ทางศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสิชล มีเครื่องไตเทียมจำนวน 10 เครื่อง และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ไว้คอยบริการ ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งพยาบาล ซึ่งผ่านการอบรมและรับรองจาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย