โรงพยาบาลสิชล

      โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 260 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเฉพาะโรคแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกครอบคลุมทุกสาขา

  • ที่ตั้ง: 189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
  • อีเมล์: sichonadm@gmail.com
  • โทรศัพท์: 075-535630-4
  • โทรศัพท์: 075-536336-7
  • โทรสาร: 075-536381
  • facebook: โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
  • เพิ่มเพื่อน

เปิดให้บริการ

  • แผนกผู้ป่วยนอก จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30 น.
  • แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง