กายภาพบำบัด

       ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 4 ระบบหลัก คือผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดต่างๆ ผู้ป่วยทางระบบประสาทและสมอง เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยที่มีการคั่งค้างของเสมหะ และผู้ป่วยเด็ก ที่ต้องการฝึกพัฒนาการ นอกจากนี้ยังให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลมารดาก่อนและหลังคลอด