ทันตกรรม

      กลุ่มงานทันตกรรม เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิชล ได้จัดเตรียมเครื่องมือทันตกรรม ที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยระบบปลอดภัยสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภัยของผู้รับบริการ และทันตบุคคลากร