โรงงานขาเทียมพระราชทาน

    โรงงานขาเทียมพระราชทาน ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ ผลิต ซ่อมขาเทียมพระราชทาน แผ่นรองชั้นในรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ซ่อม wheel Chair ส่งเสริมป้องกันให้คำแนะนำการดูแลตอขาและขาเทียม ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งลงเยี่ยมติดตามหลังจากการจำหน่ายขาเทียมพระราชทาน เพื่อให้ผู้พิการขาขาดได้รับขาเทียมพระราชทานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้รับบริการพึงพอใจ

บริการของโรงงานขาเทียมพระราชทาน
 • --> บริการตรวจสุขภาพตอขา
 • --> บริการผลิตขาเทียม ชนิดต่างๆเช่นขาเทียมเหนือเข่า ขาเทียมใต้เข่า ขาเทียมระดับเข่า ขาเทียมระดับข้อเท้า แผ่นรองชั้นในรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 • --> บริการซ่อมขาเทียม ชนิดต่างๆเช่นขาเทียมเหนือเข่า ขาเทียมใต้เข่า ขาเทียมระดับเข่า ขาเทียมระดับข้อเท้า แผ่นรองชั้นในรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และซ่อมซ่อม wheel Chair
 • --> บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้พิการขาขาด
 • --> บริการสอนฝึกการใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ
 • --> ติดตามเยี่ยมบ้านหลังจากได้รับขาเทียมพระราขทาน
 • --> ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตอขา ขาเทียม และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ

เวลาเปิดให้บริการ
 • --> วันจันทร์ ช่วงเช้า ตรวจสุขภาพตอขาโดยแพทย์สั่งทำขาเทียมพระราชทาน/นักกายภาพบำบัด
 • --> วันจันทร์ ช่วงบ่าย ช่างขาเทียม (หล่อแบบ/วาดแบบ/หุ่นทราย)
 • --> วันอังคาร ทำเบ้าพลาสติก /ทดสอบเบ้าพลาสติก/ตั้งแกนในขาเทียม
 • --> วันพุธ ทดสอบการเดินของขาเทียมก่อนทำสวยงาม
 • --> วันพฤหัสบดี ขึ้นเรซิน/ตกแต่งสวยงาม
 • --> วันศุกร์ ทดสอบการเดินของขาเทียมหลังทำสวยงาม/จำหน่ายขาเทียมพระราชทานโดย แพทย์สั่งทำขาเทียมพระราชทาน/นักกายภาพบำบัด

ขั้นตอนการรับบริการ
 • --> ช่วงเช้า ในเวลาราชการ
 •         1. ทำบัตรคิวที่ห้องบัตร โรงพยาบาลสิชล ได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. จนถึง เวลา 11.00 น.จะปิดทำบัตร

          2. นำบัตรคิวมาพบแพทย์และนักกายภาพบำบัดเพื่อตรวจสุขภาพตอขาและสั่งทำขาเทียม

          3. เริ่มตรวจตรวจสุขภาพตอขาและสั่งทำขาเทียมเวลา 8.30น. และ สั่งทำขาเทียมพบช่างเวลา 9.30 น.

          4. เริ่มทำขาเทียม โดยช่างขาเทียม

 • --> ช่วงบ่าย ในเวลาราชการ
 •         ผลิตและทำขาเทียม

  หมายเหตุ การตรวจสุขภาพตอขาจะตรวจเฉพาะช่วงเช้าเฉพาะวันจันทร์ เนื่องจากช่วงบ่ายตอขาจะบวมจะทำให้เบ้าขาเทียมหลวม และขาเทียมใช้ระยะเวลาทำ 4 วัน 1 สัปดาห์จะรับผู้ป่วยได้ 2 คน


ติดต่อ : โรงงานขาเทียมพระราชทาน
 • --> กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารสนับสนุนบริการ
 • --> โทร : 075-535630-4 ต่อ 157 หรือ 081-9217846