กลุ่มงานทันตกรรม

    กลุ่มงานทันตกรรม เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิชล ได้จัดเตรียมเครื่องมือทันตกรรม ที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยระบบปลอดภัยสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภัยของผู้รับบริการ และทันตบุคคลากร


บริการของกลุ่มงานทันตกรรม
 • --> บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 • --> อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน
 • --> ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • --> รักษารากฟัน
 • --> ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟันปลอม)
 • --> รักษาโรคเหงือก
 • --> ทันตกรรมจัดฟัน
 • --> ฟอกสีฟันให้ขาวเป็นธรรมชาติ
 • --> เอกซเรย์ฟัน และกะโหลกศีรษะ ด้วยระบบดิจิตอล
 • --> ถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • --> ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก

เวลาเปิดให้บริการ
 • --> ในเวลาราชการ
 •     วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

      ช่วงเช้า บริการผู้ป่วยทั่วไป

      ช่วงบ่าย บริการผู้ป่วยนัดงานเฉพาะทาง และนัดนักเรียน

 • -->นอกเวลาราชการ
 •     วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น.

      วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ขันตอนการรับบริการ (ช่วงเช้า) ในเวลาราชการ
 • 1.ทำบัตรคิวที่ห้องบัตร โรงพยาบาลสิชล ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 11.00 น. จะปิดทำบัตร สำหรับผู้รับบริการทางทันตกรรม
 • 2.นำบัตรคิวมาใส่ตะกร้าหน้าห้องทันตกรรม
 • 3.เริ่มตรวจฟันผู้ป่วยตามคิว ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
 • 4.กรณี ถอนฟันและตรวจฟัน ไม่จำกัดจำนวน
 • กรณี ขูดหินปูน อุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ประมาณ 15 - 20 คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนทันตบุคลากรในวันนั้น)

ติดต่อ
 • --> กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 2 อาคาคอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 350 หรือ 093-5989929