กลุ่มงานไตเทียม

    กลุ่มงานไตเทียม ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ทางศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสิชล มีเครื่องไตเทียมจำนวน 10 เครื่อง และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ไว้คอยบริการ ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งพยาบาล ซึ่งผ่านการอบรมและรับรองจาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย


บริการของหน่วยไตเทียม

      ฟอกเลือดในผู้ป่วยภาวะวิกฤติ

      ผู้ป่วยภาวะวิกฤตนั้นย่อมต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทางศูนย์ไตเทียม ได้จัดให้มีบริการฟอกเลือดภายใต้การดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายโดยประสาน การดูแล เป็นทีม และมีระบบเพื่อผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัย

      ห้องฟอกเลือด

      ในอนาคตจะมีการเพิ่มการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอีกจำนวน 24 เครื่องและขยายห้องเพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์ ไว้คอยบริการ ดูแลผู้ป่วยระหว่างการฟอกเลือด


เวลาเปิดให้บริการ
 • --> เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

ติดต่อ
 • --> หน่วยไตเทียม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมสุขภาพ
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 119