คลินิกตา

    ให้บริการตรวจตา


บริการของคลินิกตา
  • --> บริการตรวจตา
  • --> วัดสายตา

เวลาเปิดให้บริการ
  • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อ
  • --> คลินิกตา ชั้น 1 อาคาคอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
  • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 330,331