การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    แพทย์แผนไทยให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และมีผู้ป่วยชแพทย์แผนไทย (ด้านการนวด) ที่ผ่านการอบรม 330 ชั่วโมง
    ด้านการแพทย์ทางเลือก มีบริการฝังเข็มด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท


บริการของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • --> แพทย์แผนไทย
 • --> นวด / ประคบ / อบไอน้ำสมุนไพร
 • --> ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
 • --> บริการฝังเข็ม
 • --> ฝังเข็ม รักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ได้แก่ กลุ่มอาการปวดร้าวหรือชา ลงมือ/ แขน/ ขา/ น่องที่เกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เส้นประสาทตึงตัว ข้อไหล่ติด นิ้วล็อค ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต

เวลาเปิดให้บริการ
 • แพทย์แผนไทย
 • --> วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30น.
 • --> วันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30น.
 • --> วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.30น.
 • แพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)
 • --> วันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30น.

ติดต่อ
 • --> การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 อาคาคสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ157