กิจกรรม

      7 ตุลาคม 2563 ทบทวนการเก็บตัวอย่างตรวจโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมายรายกลุ่ม Rapid test Ag
  อ่านต่อ...

      7 ตุลาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์
  อ่านต่อ...

      7 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดปทุมทายการาม
  อ่านต่อ...

      6 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ขนอมฟู๊ด จำกัด
  อ่านต่อ...

      5 ตุลาคม 2563 รับมอบรถเข็น 15 คัน
  อ่านต่อ...

      5 ตุลาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านเขาใหญ่
  อ่านต่อ...

      2 ตุลาคม 2563 โครงการเด็กไทยสายตาดี โครงการเด็กไทยฟันดี และการคัดกรองทางจิตวิทยา
  อ่านต่อ...

      1 ตุลาคม 2563 มูลนิธิพระครูจินดามยคุณ วัดสโมสรสันนิบาต (วัดนาแล) ร่วมบริจาคบำรุงโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      1 ตุลาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขนอม
  อ่านต่อ...

      30 กันยายน 2563 ตรวจสุขภาพพนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท นครศรีพาราวูด จำกัด และบริษัท พาราโดม จำกัด สาขา พรหมคีรี
  อ่านต่อ...

      29 กันยายน 2563 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสิชลออกคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ รพ.สต.บ้านจอมพิบูลย์
  อ่านต่อ...

      29 กันยายน 2563 ต้อนรับรองผู้ช่วยทูตป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
  อ่านต่อ...

      28 กันยายน 2563 แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563
  อ่านต่อ...

      25 กันยายน 2563 โครงการดีๆตรวจสุขภาพ
  อ่านต่อ...

      24 กันยายน 2563 โครงการตรวจสุขภาพดีๆ 24-25 กันยายน 2563
  อ่านต่อ...

      18 กันยายน 2563 กวาดล้างวัณโรค
  อ่านต่อ...

      15 กันยายน 2563 อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การช่วยชีวิตเบื้องต้น
  อ่านต่อ...

      15 กันยายน 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูและผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนสิชลคุณาธาร
  อ่านต่อ...

      14 กันยายน 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      11 กันยายน 2563 ประชุมเตรียมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
  อ่านต่อ...