5 ตุลาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านเขาใหญ่

      ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เช้าวันนี้ 5 ตุลาคม 2563