เว็บไซต์อยู่ระหว่างพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

  กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สิชล ขอเชิญบุตรหลานของท่านที่มีอายุ 8-18 ปี มารับบริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12-15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ที่ โรงพยาบาลสิชล

  ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2560

  กลุ่มงานสุขภาพจิต รณรงค์ 10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก จากการดำเนินงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ เป็นพื้นที่สีแดง ที่ได้ร่วมกับ รพ.สต  ให้ความรู้กับประชาชน อสม. ผู้นำชุมชน และทำความเข้าใจ ในการป้องกันการฆ่าตัวตาย และนอกจากนี้ จากการ วิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ผู้ที่พยามฆ่าตัวตาย ปัญหา จากความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ครอบครัว  และ มีประวัติการใช้สารเสพติด . อันเป็นผลให้เกิดความเปราะบาง และความรุนแรง. งาน ยาเสพติด ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ร่วมกันจัดทำโครงการ ในพื้นที่ รพ.สต โดยมี ผู้นำส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำหลัก ในการเข้า ไปให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และคัดกรองการใช้สารเสพติด.ในรร. และจากงานวิจัย หลายๆๆ คน พบว่า การป้องกันการฆ่าตัวตาย ให้ยั่งยืน ให้ความสำคัญ กับเด็ก ซึ่ง จะเริ่ม ตั้งแต่ 5 ขวบปีแรก การเลี้ยงดู การไม่เอาใจใส่ของพ่อแม่ นำมาซึ่งความเปราะบาง รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว งาน เด็ก และวัยรุ่น ก็ได้ร่วมกับ พม.บ้านเด็ก รพ.สต และผู้นำส่วนท้องถิ่น ซึ่ง จะมีกิจกรรม ค้นหาจุดเสี่ยงในชุมชน นำร่อง ต.ทุ่งใส ศูนย์เด็กเล็ก และช่วยเหลือ เด็ก ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความรุนแรง  จะเห็น ได้ ว่า .พี่ๆๆ งานสุขภาพ ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆๆ โดยใช้หลัก 3 อ. เอ๊ะ  อ้อ และอดไม่ได้ ภายใต้ สโลแกน  สติสร้างสุข สู่การพัฒนาคุณภาพ

  ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2560

  โรงพยาบาลสิชล ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี ประจำปี 2560 รวม 9 กลุ่ม
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศเมื่อ 10 ส.ค. 2560

  แผนปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง(เงินบำรุง)ปีงบประมาณ2560

  ประกาศเมื่อ 07 พ.ย. 2559

กิจกรรมโรงพยาบาลสิชล

กิจกรรมทั้งหมด...

หน่วยงานสัมพันธ์