7 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดปทุมทายการาม

      ตรวจสุขภาพ โรงเรียนวัดปทุมทายการาม