18 กันยายน 2563 กวาดล้างวัณโรค

      กวาดล้างวัณโรคยังคงเข้มข้น แม้อยู่ในระยะที่โควิดระบาด