7 ตุลาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์

      เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์