กิจกรรม

      4 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      3 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสุขภาพ 26-27 พฤศจิกายน 2563
  อ่านต่อ...

      30 พฤศจิกายน 2563 ติดตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด19 ในแรงงานต่างด้าว
  อ่านต่อ...

      28 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป
  อ่านต่อ...

      28 ตุลาคม 2563 การประชุมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เพื่อวางแผนพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยในปี 2564
  อ่านต่อ...

      28 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป
  อ่านต่อ...

      26 ตุลาคม 2563 การอบรม ฟื้นฟู ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสิชล กับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้
  อ่านต่อ...

      22 ตุลาคม 2563 การประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนา และการจัดบริการสุขภาพประชาชน ปี 2564
  อ่านต่อ...

      22 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      22 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพวิชชุอุตสาหกรรม จำกัด
  อ่านต่อ...

      21 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้องเนียน และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งปรัง
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1
  อ่านต่อ...

      19 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูและข้าราชการบำนาญโรงเรียนไสพลูและโรงเรียนวัดธารน้ำฉา
  อ่านต่อ...

      16 ตุลาคม 2563 ต้อนรับ คณะเยี่ยมติดตามงาน NCD และ EMS จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      15 ตุลาคม 2563 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      15 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง
  อ่านต่อ...

      14 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดจอมทอง
  อ่านต่อ...

      9 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
  อ่านต่อ...

      8 ตุลาคม 2563 อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ กัญชาทางการแพทย์
  อ่านต่อ...

      8 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดเขาน้อย
  อ่านต่อ...