8 ตุลาคม 2563 อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ กัญชาทางการแพทย์

      อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ #กัญชาทางการแพทย์ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3