14 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดจอมทอง

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดจอมทอง