28 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป

      ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปเช้าวันนี้ เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล