22 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงพยาบาลสิชล

      พิธีทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงพยาบาลสิชล 22 ตุลาคม 2563