กิจกรรม

      ตรวจสุขภาพที่โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ถึงที่โรงเรียน
  อ่านต่อ...

       คัดกรองเบาหวาน ความดันในชุมชน
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ปี4จากอเมริกา ปี5จากเยอรมัน ปี6จากออสเตรีย
  อ่านต่อ...

      ประชุมวางแผนคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้สัมผัสโรค
  อ่านต่อ...

      คัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่พื้นที่ตำบลสิชล
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพคณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก
  อ่านต่อ...

      คัดกรองวัณโรค
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
  อ่านต่อ...

      มอบความรักให้กับตนเอง คนรอบข้าง ...ด้วยการเลิกบุหรี่...
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงาน วันนี้ โรงเรียนวัดธารน้ำฉา
  อ่านต่อ...

      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล พบปะ อสม.
  อ่านต่อ...

      โครงการตรวจมะเร็งเต้านม และมอบเต้านมเทียม
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสะเดา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
  อ่านต่อ...

      ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผ่าตัด อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
  อ่านต่อ...

      เช้านี้ออกพื้นที่บริการตรวจสุขภาพ บุคลากร โรงเรียนวัดจอมทอง
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพ
  อ่านต่อ...

      รณรงค์ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
  อ่านต่อ...

      #รณรงค์พื้นที่หน้าโรงพยาบาลสิชลเป็นเขตปลอดบุหรี่
  อ่านต่อ...

      #วันมะเร็งโลก4กุมภาพันธ์2562
  อ่านต่อ...