ประชุมวางแผนคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้สัมผัสโรค

      ประชุมวางแผนคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้สัมผัสโรคในรอบ10ปีของครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค