ทีมตรวจสุขภาพ

      ทีมตรวจสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพบุคลากร โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 05 กุมภาพันธ์ 2562