#วันมะเร็งโลก4กุมภาพันธ์2562

       @กิจกรรมดีๆรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนตระหนักโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มมากขึ้น @การคัดกรองที่เหมาะสมช่วยค้นหาระยะแรกลดความเสี่ยง @จัดให้มีเอกซเรย์ปอดสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไป ฟรี ในคลินิกโรคเรื้อรัง คัดกรองทั้งมะเร็งปอดและวัณโรคปอด ทางโรงพยาบาลจะมีแบบนี้ทุกวันต่อเนื่องไปเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนอายุ35-60ปี คิดค่าใช้จ่ายเพียง100บาทจากราคา220บาท #เชิญชวนเข้าร่วมโครงการดีๆกัน