ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล พบปะ อสม.

      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล พบปะ อสม. ในการประชุม อสม ตำบลสิชล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ บ่ายวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562