กิจกรรม

      ประชุมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลหัวหิน
  อ่านต่อ...

      มอบเกียรติบัตรผู้บริจาคอวัยวะและร่างกาย
  อ่านต่อ...

      อัลตราซาวด์ไร้สาย 3 in 1
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ 699 บาท ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 2
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ 699 บาท
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านไสพลู
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานของบุคลากรโรงพยาบาลสิชลในการปฏิบัติงาน
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพราคาประหยัด คุณภาพสุดคุ้มค่า 7 - 8 พฤศจิกายน 2562
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล run for stroke เส้นทาง รพ.สิชล ไปเขาพลายดำ - พลายจำเริญ
  อ่านต่อ...

      #เครื่องวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ
  อ่านต่อ...

      ผบ.ค่ายรบพิเศษสิชล และ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ เยี่ยมชมห้องฉุกเฉิน
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนชะลอไตเสื่อม
  อ่านต่อ...

      เชิญชวนร่วมโครงการตรวจสุขภาพรอบพิเศษ
  อ่านต่อ...

      ติดตั้งเครื่องวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโรงงานปาล์ม
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563
  อ่านต่อ...

      ทีมบริหารโรงพยาบาลสิชลชุดใหม่ ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ อบต.ท่าทอง คลองสระ พลายวาส
  อ่านต่อ...

      23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
  อ่านต่อ...