เชิญชวนร่วมโครงการตรวจสุขภาพรอบพิเศษ

      เชิญชวนร่วมโครงการตรวจสุขภาพรอบพิเศษ 699 บาท วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น. ที่ รพ.สิชล