ตรวจสุขภาพ อบต.ท่าทอง คลองสระ พลายวาส

      เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ตรวจสุขภาพ อบต.ท่าทอง คลองสระ พลายวาส รวมสามแห่งวันเดียวกัน ไปถึงที่ทำงาน