ติดตั้งเครื่องวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ

      ติดตั้งเครื่องวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ วางไว้ทุกจุดในโรงพยาบาล ให้ญาติผู้ป่วยได้ใช้บริการกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูงของมนุษย์ และจะเป็นค่าตัวเลขที่สามารถนำไปเปรียบเทียบ ว่าตัวเรามีการดูแลรูปร่างและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ยังทำให้ทราบอีกด้วยว่า เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคยอดฮิตต่างๆ หรือไม่ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากท่านจะได้ทราบดัชนีมวลกาย ยังได้ร่วมทำบุญรายได้โรงพยาบาลไปพัฒนาการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไปด้วยครับ หมั่นสำรวจตนเองสม่ำเสมอ