โรงพยาบาลสิชล run for stroke เส้นทาง รพ.สิชล ไปเขาพลายดำ - พลายจำเริญ

      โรงพยาบาลสิชล run for stroke เส้นทาง รพ.สิชล ไปเขาพลายดำ - พลายจำเริญ และเตรียมพร้อม มาราธอน ครั้งที่ 14