กิจกรรม

      17 กรกฎาคม 2563 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง อำเภอสิชล ปี 2563
  อ่านต่อ...

      17 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับทีมตรวจประเมินจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี
  อ่านต่อ...

      16 กรกฎาคม 2563 การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2
  อ่านต่อ...

      16 กรกฎาคม 2563 #กิจกรรมจิตอาสา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชลร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าและภายในโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      15 กรกฎาคม 2563 โครงการเด็กไทยสายตาดี และเด็กไทยฟันดี โดยกลุ่มงานจักษุ และกลุ่มงานทันตกรรม
  อ่านต่อ...

      14 กรกฎาคม 2563 การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1
  อ่านต่อ...

      14 กรกรฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ 699 บาท ส่งท้ายปีงบประมาณ 2563
  อ่านต่อ...

      9 กรกฎาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
  อ่านต่อ...

      9 กรกฎาคม 2563 เช้าวันนี้ทีมตรวจสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพพนักงาน ปั๊มปตท.หทัยชนก บ้านสาขา อ.ท่าศาลา
  อ่านต่อ...

      2 กรกฎาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะแรกรับและการส่งต่อ"
  อ่านต่อ...

      2 กรกฎาคม 2563 ให้บริการตรวจสุขภาพ ที่ สปสช.เขต11 จ.สุราษฎร์ธานี
  อ่านต่อ...

      30 มิถุนายน 2563 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ อบต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  อ่านต่อ...

      29 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่น สู้โควิด19
  อ่านต่อ...

      26 มิถุนายน 2563 รับการตรวจเยี่ยมจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      16 มิถุนายน 2563 ประชุมเตรียมการบรรจุตำแหน่งข้าราชการสู้โควิด 19
  อ่านต่อ...

      12 มิถุนายน 2563 ประชุมร่วมทีมนำกลุ่มการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการสอดรับยุคโควิด
  อ่านต่อ...

      09 มิถุนายน 2563 กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล
  อ่านต่อ...

      08 มิถุนายน 2563 ติดตามการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกแรงดันลบ
  อ่านต่อ...

      04 มิถุนายน 2563 การทบทวนทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR
  อ่านต่อ...

      04 มิถุนายน 2563 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2563 วันที่ 2-5 มิ.ย. 63
  อ่านต่อ...