16 มิถุนายน 2563 ประชุมเตรียมการบรรจุตำแหน่งข้าราชการสู้โควิด 19

      ประชุมเตรียมการบรรจุตำแหน่งข้าราชการสู้โควิด 19