9 กรกฎาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

      ประชุมเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์