17 กรกฎาคม 2563 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง อำเภอสิชล ปี 2563

      กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล จัดทำโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง อำเภอสิชล ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี กิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟัน โดยการย้อมสีฟันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 91 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง พร้อมทั้งมีสุขนิสัยที่ดี ณ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ในวันนี้ 17 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น.