กิจกรรม

      08 กุมภาพันธ์ 2564 คัดกรองกวาดล้างวัณโรคเชิงรุก อำเภอทุ่งใหญ่
  อ่านต่อ...

      07 กุมภาพันธ์ 2564 ทำความสะอาดพื้นที่ ลดฝุ่นจากงานก่อสร้าง ใกล้จบงาน
  อ่านต่อ...

      05 กุมภาพันธ์ 2564 รถเอกซเรย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลสิชล สนับสนุนคัดกรองวัณโรคที่อำเภอถ้ำพรรณรา
  อ่านต่อ...

      04 กุมภาพันธ์ 2564 คัดกรองวัณโรคอำเภอพรหมคีรี
  อ่านต่อ...

      04 กุมภาพันธ์ 2564 คัดกรองกวาดล้างวัณโรคที่อำเภอนาบอน
  อ่านต่อ...

      04 กุมภาพันธ์ 2564 สนับสนุนโครงการคัดกรองวัณโรคที่อำเภอทุ่งใหญ่
  อ่านต่อ...

      04 กุมภาพันธ์ 2564 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและต่อเนื่องมาที่โรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      01 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ คัดกรองวัณโรคอย่างเข้มข้นใน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่อำเภอพรหมคีรี #กวาดล้างTb นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      26 มกราคม 2564 เร่งรัดการดำเนินงานปราบวัณโรค อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      26 มกราคม 2564 ทีมหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวอุ่นใจ
  อ่านต่อ...

      22 มกราคม 2564 คัดกรองวัณโรค
  อ่านต่อ...

      21 มกราคม 2564 ตรวจเยี่ยมทีมตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  อ่านต่อ...

      19 มกราคม 2564 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  อ่านต่อ...

      14 มกราคม 2564 ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสงและคณะ
  อ่านต่อ...

      13 มกราคม 2564 ประชุมวางแผนเตรียมการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทั้งรายเก่าที่มีนายจ้าง รายใหม่ที่ยังไม่มีนายจ้าง
  อ่านต่อ...

      13 มกราคม 2564 ร้านยาสยาม มอบเครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น YS-500 จำนวน 1 เครื่อง
  อ่านต่อ...

      9 มกราคม 2564 Eoc covid
  อ่านต่อ...

      9 มกราคม 2564 ส่งทีมบริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ลงพื้นที่โรงพยาบาลขนอม
  อ่านต่อ...

      8 มกราคม 2564 ขอส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในสถานการณ์โควิด19 ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  อ่านต่อ...

      8 มกราคม 2564 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านบางฉาง
  อ่านต่อ...