9 มกราคม 2564 ส่งทีมบริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ลงพื้นที่โรงพยาบาลขนอม

      ส่งทีมบริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ลงพื้นที่โรงพยาบาลขนอม เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด19 ต้องขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักการสาธารณสุขและทีมงาน ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จโดยเร็ว