8 มกราคม 2564 ขอส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในสถานการณ์โควิด19 ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

      โรงพยาบาลสิชล ขอส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในสถานการณ์โควิด19 ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวน3เครื่อง ยืมใช้งานไปพลางก่อน เนื่องจากอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ และโรงพยาบาลสิชล มีเครื่องสำรองเพียงพอที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ ในยามนี้จึงต้องแบ่งปันทรัพยากรกันให้มากที่สุด