26 มกราคม 2564 ทีมหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวอุ่นใจ

      ทีมหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวอุ่นใจ