08 กุมภาพันธ์ 2564 คัดกรองกวาดล้างวัณโรคเชิงรุก อำเภอทุ่งใหญ่

      คัดกรองกวาดล้างวัณโรคเชิงรุก อำเภอทุ่งใหญ่