กิจกรรม

      โครงการเด็กไทยสายตาดี โครงการเด็กไทยฟันดี และตรวจคัดกรอง IQ EQ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง
  อ่านต่อ...

      6 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลสิชลร่วมซ้อมแผนสาธารณภัยกับอบต.สิชลการค้นหาผู้บาดเจ็บทางน้ำ
  อ่านต่อ...

      5 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
  อ่านต่อ...

      4 สิงหาคม 2563 ต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆที่จบใหม่มาเสริมทีมโรงพยาบาลสิชลในปี้นี้
  อ่านต่อ...

      31 กรกฎาคม 2563 การตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      30 กรกฎาคม 2563 การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 3
  อ่านต่อ...

      30 กรกฎาคม 2563 จิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล สม่ำเสมอ
  อ่านต่อ...

      29 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      29 กรกฎาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ตชด.ที่424
  อ่านต่อ...

      24 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  อ่านต่อ...

      24 กรกฎาคม 2563 ประชุมติดตาม การดำเนินงานตามโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
  อ่านต่อ...

      24 กรกฎาคม 2563 รับบริจาคเครื่องมือผ่าตัด
  อ่านต่อ...

      24 กรกฎาคม 2563 บริการตรวจสุขภาพ 699 บาท ครั้งที่ 3 วันที่ 2
  อ่านต่อ...

      23 กรกฎาคม 2563 จัดทำแผนปีงบประมาณ 2564
  อ่านต่อ...

      23 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศ การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปเช้าวันนี้
  อ่านต่อ...

      22 กรกฎาคม 2563 โครงการเด็กไทยสายตาดี โครงการเด็กไทยฟันดี และตรวจคัดกรอง IQ
  อ่านต่อ...

      22 กรกกฎาคม 2563 รับมอบเครื่องไบโอพลาสม่า
  อ่านต่อ...

      22 กรกฎาคม 2563 ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท สิชล เมทัลชีท
  อ่านต่อ...

      21 กรกฎาคม 2563 ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
  อ่านต่อ...

      21 กรกฎาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
  อ่านต่อ...