22 กรกฎาคม 2563 ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท สิชล เมทัลชีท

      22 กรกฎาคม2563 ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท สิชล เมทัลชีท