24 กรกฎาคม 2563 รับบริจาคเครื่องมือผ่าตัด

      รับบริจาคเครื่องมือผ่าตัด ขอขอบคุณ อ.ปรียา อนุกูล คุณประคอง อนุกูล 24 กรกฎาคม 2563