กิจกรรม

      9 ธ.ค.2559 เวลา 09.00 น. รพ.สต.บ้านน้ำฉาให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  อ่านต่อ...

      นางอาภาณีย์ เพชรเศษ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านท่าควาย ได้ลงเยี่ยมประเมินทางจิตผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง จำนวน 10 รายของหมู่ที่1 3 4 7 11 และพระสงฆ์ที่วัดคงคาเลียบ ไม่พบภาวะเสี่ยง นอกจากนี้มอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย
  อ่านต่อ...

      เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล เร่งสำรวจปรับปรุงสุขาภิบาล บ่อน้ำตื้น น้ำใช้ น้ำดื่มแนะนำให้ต้ม หากไม่มีเครื่องกรองน้ำ จ่ายคลอรีน สารส้ม ระดมเครื่อข่าย อสม.ช่วยกันอย่างเต็มที่ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด ติดเชื้อทางเดินอาหาร
  อ่านต่อ...

      8 ธ.ค. 2559 ทีมงานกายภาพบำบัดร่วมต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการทำงานจริงในสถานประกอบการ
  อ่านต่อ...

      เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดโดยเฉพาะตลาดสดทีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
  อ่านต่อ...

      เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล เร่งฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำตื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง
  อ่านต่อ...

      7 ธค 59 ทีมสาธารณสุขเคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านน้ำฉาโดยนางวิยดา เกิดสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านน้ำฉา
  อ่านต่อ...

      ทีมแพทย์ สาธารณสุขเคลื่อนที่ เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  อ่านต่อ...

      7 ธันวาคม 2559 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ที่ประสบภัยน้ำท่วม
  อ่านต่อ...

      นายเสน่ห์ จันทร์ทิพย์ ผอ. รพ. สต บ้านเขาใหญ่พร้อมทีมกู้ภัย ต.เขาน้อย เดินทางเข้าเยี่ยมประชาขนหมู่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นครั้งที่ 5
  อ่านต่อ...

      ทีมสาธารณสุขเคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านสี่ขีด ออกเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและจ่ายยาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง
  อ่านต่อ...

      7 ธ.ค.2559 คณะกรรมการตรวจความพร้อมพิจารณาประมูลยารอบปี 2560 กว่า 500 รายการ(ประมูลทุกรายการที่ใช้ในโรงพยาบาล) มีผู้สนใจ เสนอราคากว่า100บริษัท
  อ่านต่อ...

      วันที่ 6 ธ.ค.59 ทีมสาธารณสุขเคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านเทพราช พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เปลี่ยนสาย NG ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเองการป้องกันโรคระบาด
  อ่านต่อ...

      ทีมแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สิชล นำโดย นพ.จรุง บุญกาญจน์ รอง ผอ.ด้านการแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และผู้ป่วยติดเตียง
  อ่านต่อ...

      วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ (ผู้อำนวยการ รพ.สิชล) และนางมิ่งขวัญ เพชรชนะ (สสอ.สิชล) ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสิชล เพื่อสรุปสถานการณ์น้ำท่วม ณ ห้องประชุม 9 รพ.สิชล
  อ่านต่อ...

      2 ธ.ค.59 โรงพยาบาลสิชล จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล เนื่องในวันคนพิการสากล 2559
  อ่านต่อ...

      รพ.สิชล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก รร.มัธยม ประจำอำเภอ รร.สิชลคุณาธารวิทยา
  อ่านต่อ...

      วันที่ 1 ธันวามคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมให้ความรู้กับประชาชนทางสถานีวิทยุ ชุมชน โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจิตเวช ออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้พิการที่ศูนย์สงเคราะห์บ้านเขาฝ้าย อำเภอสิชล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลได้พัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่สามารถแพร่เชื้อทางอากาศ ด้วยห้องควบคุมความดันลบ และระบบฟอกอากาศคุณภาพสูง ไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกสู่ภายนอก จำนวน 2 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามสัญญานชีพครบถ้วน
  อ่านต่อ...