นายเสน่ห์ จันทร์ทิพย์ ผอ. รพ. สต บ้านเขาใหญ่พร้อมทีมกู้ภัย ต.เขาน้อย เดินทางเข้าเยี่ยมประชาขนหมู่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นครั้งที่ 5

      นายเสน่ห์ จันทร์ทิพย์ ผอ. รพ. สต บ้านเขาใหญ่พร้อมทีมกู้ภัยตเขาน้อยเดินทางเข้าเยี่ยมประชาขนหมู่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นครั้งที่ 5 แล้ว เนื่องจากหมู่ที่ 2 เป็นพื้นที่ติดกับคลอง ทำให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน ดังนั้นจึงออกเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านไว้ให้จำนวน 50 หลังคาเรือนพบว่าบางคนมีน้ำกัดเท้าแล้ว 5 คนทั้งนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 คน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหน้าน้ำหลาก