ทีมสาธารณสุขเคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านสี่ขีด ออกเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและจ่ายยาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง

      6 ธ.ค. 2559 เวลา13.00 น. ทีมสาธารณสุขเคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านสี่ขีด โดย นางอุไร การกรณ์ ผอ.รพ.บ้านสี่ขีด และ น.ส.เบญจพร. พิศบุญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ ได้ออกเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ 1 ,2,11,12ซึ่งเกิดน้ำท่วมหลายหลังคาเรือน สะพานขาดสัญจรไปมาไม่ได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไป เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและจ่ายยาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง จากการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบผู้ป่วยน้ำกัดเท้า 65 ราย ไข้หวัด 10 ราย จึงได้นำจ่ายยาเพื่อรักษาเบื้องต้นพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงฤดูฝนด้วย