กิจกรรม

       การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
  อ่านต่อ...

      Sport night
  อ่านต่อ...

      ขบวนพาเหรด และพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
  อ่านต่อ...

      น้ำใจจากชาวโรงพยาบาลสิชล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม
  อ่านต่อ...

      การประชุมพนักงานความสะอาด
  อ่านต่อ...

      เยี่ยมเด็กๆที่ศูนย์อพยพอุทกภัยในโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การประชุมเพื่อเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการให้บริการ
  อ่านต่อ...

      พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  อ่านต่อ...

      การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง พื้นที่อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      การรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ให้กับทุกโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานทันตกรรมบริการตรวจสุขภาพภายในช่องปากให้แก่พนักงานเทสโก้โลตัส
  อ่านต่อ...

      การนิเทศงานจากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช PP excellence (ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค)
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน หน่วยทหารทรหดของกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2561
  อ่านต่อ...

      ภาพแห่งความประทับใจระหว่างพี่ตูนกับหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและช่องปาก ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การสาธิตการล้างไตทางหน้าท้อง ด้วยเครื่องอัตโนมัติ(APD)
  อ่านต่อ...

      การประชุม คปสอ. อำเภอสิชล เตรียมรับการตรวจเยี่ยม
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล เตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" ของพี่ตูนในเขตพื้นที่อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      การประชุมองค์กรแพทย์ติดตามการทำผลงานทางวิชาการ
  อ่านต่อ...