โรงพยาบาลสิชล เตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" ของพี่ตูนในเขตพื้นที่อำเภอสิชล

      โรงพยาบาลสิชลเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของพี่ตูนในเขตพื้นที่อำเภอสิชล เริ่มจากแยกท่าหินรอยต่ออำเภอท่าศาลา จนถึงแยกคลองเหลง อำเภอขนอม ทั้งด้านเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล ช่วยชีวิตฉุกเฉิน/ทีมแพทย์ พยาบาล จนท.ร่วมวิ่งจากที่ว่าการอำเภอสิชลถึงจุดพักปั้มน้ำมัน ปตท. ระยะทาง 5 กม.กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่เขาฝ้าย และร่วมสบทบบริจาคจากเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ยอดเงินบริจาคคนละเล็กน้อยสบทบกว่า 3 หมื่นบาทแล้ว