กิจกรรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและช่องปาก ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิชล

      วันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของเบาหวานทั่วโลกวันเบาหวานโลก World Diabetes Day ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ทางโรงพยาบาลสิชลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวานและโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานของผู้หญิงจึงได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560 ขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้าและช่องปาก ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิชล วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.