กิจกรรม

      ตรวจสุขภาพบุคลากร บริษัท ทะเลใจคอนกรีต จำกัด
  อ่านต่อ...

      ผู้บริหารพบปะผู้ป่วยยามเช้า ที่คลินิกโรคเรื้อรัง
  อ่านต่อ...

      บริการดูแลสุขภาพพระภิกษุที่วัดศิลาชลเขต
  อ่านต่อ...

      ผู้บริหาร และคณะทำงาน จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอสิชล ประจำปี 2562
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2562
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2562
  อ่านต่อ...

      ทดสอบสมรรถนะด้วยการวิ่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล วันที่สาม
  อ่านต่อ...

      ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
  อ่านต่อ...

       เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชลทดสอบสมรรถนะด้วยการวิ่ง
  อ่านต่อ...

      รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลสิชล 2562
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ รพ.สต.เขาฝ้าย เขาใหญ่ เกล็ดแรด
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ประชุมเตรียมความพร้อมทางการแพทย์รับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาว
  อ่านต่อ...

      นักเรียนฝึกประสบการณ์สายวิชาชีพสุขภาพ
  อ่านต่อ...

      ทีมจากโรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช มาเยี่ยมเยียน
  อ่านต่อ...

      ออกให้บริการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โซนใต้
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพพนักงานถึงที่ทำงาน
  อ่านต่อ...

      คัดกรองวัณโรคในเรือนจำเดือนมีนาคม
  อ่านต่อ...